Rekrutacja 2020

Zostań naszym uczniem.

Wybierz swoją klasę

Zapraszamy do Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia. Kształcimy w zawodach: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa, Technik Organizacji Turystyki, Kucharz i Cukiernik

I A Technikum

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych z j. angielskim i j. niemieckim

I B Technikum

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych z j. angielskim i j. rosyjskim

I H Technikum

Technik Hotelarstwa z j. angielskim i j. niemieckim

I T Technikum

Technik Organizacji Turystyki z j. angielskim i j. niemieckim

I K Branżowa

Trzyletnia Szkoła Branżowa, zawód kucharz z j. angielskim

I C Branżowa

Trzyletnia Szkoła Branżowa, zawód cukiernik z j. angielskim

Nasi Partnerzy

OPINIE O SZKOLE

Najlepsza szkoła, nie tylko dla ucznia, ale też dla człowieka.
Marcin